Uw bijdrage is een grote steun!

Draagt u stichting Levina Janna een warm hart toe en wilt u ook  mantelzorgers in het zonnetje zetten? Heeft u klein of groot bedrag over voor het werk dat wij doen om mantelzorgers in het zonnetje te zetten? Wij zijn u dankbaar voor elke financiële bijdrage waarmee u ons wilt ondersteunen. 

 

Stichting Levina Janna tracht haar doel te bereiken door fondsen, donaties, schenkingen te werven om zo de financiële middelen te verkrijgen om ten minste een keer per maand een voorgedragen mantelzorger te waarderen en in het zonnetje te zetten. Helpt u mee? 

 

info@levinajanna.nl