Een goed gevoel is ons doel..

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, hulpbehoevende of gehandicapte persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een familielid, vriend of kennis.

 

 


Visie

De mantelzorgers mogen weten dat hun werk en zorg gewaardeerd wordt. Met een klein gebaar willen we ze verblijden en een goed gevoel geven.  

 

Missie

Stichting Levina Janna stelt zich ten doel om mensen die vaak intensief, langdurig en onbetaald zorgen voor een gehandicapte medemens, chronisch zieke, hulpbehoevende ouder, kind of familielid, vriend of buur, een blijk van waardering te geven en in het zonnetje te zetten. Dit doen wij door het organiseren van een bijzondere dag, een moment van ontspanning, een cadeau en zo meer. Kortom, wij delen 'zonnetjes' uit, een teken van dankbaarheid dat mantelzorgers, soms jaren lang, voor die ander doen. Vaak zien deze mensen zichzelf niet eens als mantelzorger.

 

Stichting Levina Janna tracht haar doel te bereiken door fondsen te werven om zo de financiële middelen te verkrijgen om ten minste een keer per maand een voorgedragen mantelzorger te waarderen en in het zonnetje te zetten.